Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hücre siklusunda G1-S fazı geçişinde rol alan bir tümör supressör genin fonksiyonel tek allel ile doğan çocukta 6 yıl içinde gelişen malign neoplazm; Retinoblastom