Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hamartomatöz poliplerde malignleşme riski vardır, ancak düşüktür


1-Jüvenil polipozis
, multipl hamartomatoz polipler ile kendini göteren familya! bir sendromdur. Adenomatöz komponenti nadiren olabilir ve kanserleşme görülebilir. Kanser riski eskiden sanıldığı kadar düşük değildir. Ancak yinede şıklarda verilen diğer poliplerle karşılaştırıldığında malignleşme potansiyeli diğerlerinden daha düşüktür.

2-Ailevi (familyal) adenomatöz polipozis
(polipozis koli, klasik FAP) en sık görülen ailevi polipozis sendromudur, OD geçişlidir ve 5. kromozomun uzun kolunda delesyon (APC geni) gösterilmiştir. Kolonda 100'den fazla adenomatöz polip olması ve pozitif aile öyküsü ile tanı konur. Puberteden itibaren polipler görülmeye başla r ve malignite riski 40 yaşına kadar %100'e yakındır.

3-Gardner sendromu;
APC gen mutasyonu vardır ve FAP varyantı olarak da bilinirler. Bu sendromda mandibular osteoma, yumuşak doku tümörteri, kolon ve ince bağırsakta adenomatöz polipozis görülmektedir.

Poliplerin boyu 2 cm'den fazla ise ve yüksek displazi içeriyorsa malignleşme riski daha çok artmaktadır.