Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hangi deri tümöründe mikroskobik incelemede bahçe çiti gibi palizadik dizilim yapan tümör hücreleri görülür; Bazal hücreli kanser

Malignant tumours of the skinBASAL CELL CARCINOMA | Pathology Made Simple