Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hapten: Organizmaya girdiklerinde tek başına bağışık yanıt oluşturmayan , büyük taşıyıcı bir protein molekülüne bağla nd ığın da bağışık yanıt gelişimini uyaracak özellik kazanan maddelerdir.


Antijen: Özgül antikoru ile birleşen maddedir.

Adjuvan: Birlikte kullan ı ld ığı antijenlere karşı ge lişecek olan bağışık yanıtı kamçılayan ve daha uzun sürmesini sağlayan güçlendirici maddelerdir.

İmmünojen: Organizmaya girdiklerinde kendilerine karşı spesifik bir bağış ık yanıt oluşmasına yol açan ve antikorlar ile in vivo ve in vitro olarak reaksiyona giren maddelerdir.

Hapten
: Organizmaya girdiklerinde tek başına bağışık yanıt oluşturmayan , büyük taşıyıcı bir protein molekülüne bağlandığın da bağışık yanıt gelişimini uyaracak özellik kazanan maddelerdir.