Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hassal cisimcikleri; Eozinofilik tip VI epitelial retiküler hücrelerdir

Histo 11: Lymphatics Flashcards | Quizlet