Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hastada renal hücreli kanserin eritropoetin sentezlemesine sekonder olarak gelişmiş olan polistemi mevcutsa, Bu polistemi kemik iliğinde hiperplazinin bir sonucudur.