Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

HbF’de; HbA’daki Histidin yerine Serin bulunmaktadır


2,3BPG; Hb F‛e bağlanamaz. HbF de normalde HbA‛da bulunan ve 2,3-BPG bağlayan histidin yerine serin bulunmaktadır.

HbF‛in oksijene ilgisi HbA‛ya kıyasla daha yüksektir.

Klasik hemoglobin elektroforezinde, en hızlıdan en yavaşa Hb sırası HbA> HbF> HbS> HbC

Üç alfa geninde delesyon varsa, HbH hastalığıdır. Dört gende delesyon varsa Hb Barts hastalığı mg. Bu hastalarda maternal yaşamın en önemli Hb olan HbF sentezlenemediğinden Hidrops fötalis olur