Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Helicotrema, iç kulakta cochlea içerisinde scala tympani ile scala vestibuli’nin birleştiği yerdedir.Research on the characteristics of dynamic behavior of basilar membrane in  spiral cochlea | JVE Journals