Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hemafagositik lenfohistiyozis (HFH) hastalarında CD 107 artışı, artmış EBV riski, albinizm dışında, Ateş, splenomegali, ödem, nörolojik bulgular, yüksek TG seviyeleri, hipofibrinojenemi görülebilir.