Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hemofili A tedavisinde Desmopressin alternatif tedavi ajanı olarak kullanılmaktadır