Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hemolitik anemisi olan kadınlarda (örn. orak hücre anemisi) Parvovirüs B19 aplastik krize neden olabilir. Fetal infeksiyon sonucu abortus, non-immün hidrops ve fetal ölüm gelişebilir. Parvovirus, non-immün hidropsa en sık neden olan infektif ajandır.