Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Herediter anjioödem tipleri içinde hangisi C1INH düzeyinden bağımsız F12 eksikliği ile karekterizedir; Tip 3

Diagnosis of types 1, 2, 3, and idiopathic HAe | Download Table
JCI - The hereditary angioedema syndromes