Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hiperkalsemi Tedavisi


1-İlk adım; Hücre dışı sıvı volümünü artırmaktır. İntravenöz hidrasyon uygulanır.

2-Kortikosteroidler; Kemikten kalsiyum resorbisyonunu ve vitamin D’nin barsaktan emilimini azaltabilirler. Etkisi 1-2 haftada görülmeye başlar.

3-Kalsitonin; Geçici bir azalma yapar.

4-Bifosfonatlar;
Kemik tümörüne bağlı hiperkalsemilerin tedavisinde kullanılabilir. Kemikten osteoklasta bağlı kalsiyum salınmasını azaltırlar.

5-Mitramisin
diğer adı ile Plicamycin; Sitotoksik bir ilaçtır. Kemik resorbsiyonunu inhibe ederek, 24-48 saat içinde serum kalsiyum seviyesini düşürür.

6-Hemodiyaliz; GFR’nin düşük olduğu hastalarda kullanılmalıdır.

7-Plicamycin gibi "gallium nitrate" de kemik rezorbsiyonunu inhibe eder.