Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hipertansiyon atakları (feokromositoma), ailede tiroid kanseri öyküsü (medüller tiroid kanseri), ailede böbrek taşı öyküsü (primer hiperparatiroidi) varlığında öncelikle MEN 2A sendromu düşünülmelidir.MEN 2A: Paratiroid adenom, medüller tiroid kanseri ve feokromositoma,

MEN 2B: Medüller tiroid kanseri, feokromasitoma ve mukozal ganglianörinomlarta karakterizedir.

MEN 4: Pitüiter, paratiroid ve reprodüktif organ tümörleri ile karakterizedir. Feokromasitoma ve medüller tiroid kanseri beklenmez. Otoimmün poliglandüler sendromlar; aşırı hormon üretimi değil, endokrin bezlerin otoimmün yıkımı ile ilişkilidir

MEN 2A: Paratiroid adenom, medüller tiroid kanseri ve feokromositoma,