Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hipervolumlu hipernatremi sodyum iceren sıvıların verilmesi, hiperaldosteronizm Cushing Hastalığı, ve Konjenital adrenal hiperplazide olduğu gibi mineralokortikoid fazlalığı ile olur.