Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hipomagnezemi, kronik proton pompa inhibitörü kullanan hastalarda gelişir ve klinikte aritmi, nörolojik bulgular ve tetani ile özgünleşir.