Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hipopotasemi nedenleri


1-Böbreklerden aşırı K+ kaybı

2-Gastrointestinal kayıplar (kusma, ağır diyareler, sürekli NG boşaltma, ileus, kolon fistülleri)

3-K+'un hücre içine geçmesi (hiperinsülinemi, beta adrenerjik aktivitenin artması , hiperaldosteronizm, alkaloz)

4-K+'dan fakir sıvıların uzun süre verilmesi

5-K+ eklenmeksizin TPN ya pılması

6-Alkalozda K+'un böbreklerden atımı artmıştır. Na+'la değişerek K+ ekskresyonunun artması H+ iyonu korunmasını sağlamaktadır. Hipopotaseminin kendisi de alkaloz yapmaktadır.