Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hipovolemik şok kan kaybına nörojenik şok spinal kord hasarına, anafilaktik şok sistemik allerjik reaksiyona, septik şok enfeksiyonlara sekonder gelişir.