Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hormon reseptör kompleksinin DNA’dan ayrılması için B6 vitamini (Adermin) gereklidir. B6 eksikliğinde bu ayrılma gerçekleşemeyeceğinden hormon bağımlı kanserler denilen meme, prostat, over vs gibi malignitelerin görülme riskinde artış vardır