Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Jejunumun viseral afferentlerini T6-10 arasındaki kökler toplar ve buradaki ağrı tıpkı ileumda olduğu üzere sıklıkla periumblikal alana yayılır