Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Jeneralize vitiligo tanısı konan bir olguda eşlik eden en olası endokrinolojik hasta lığın araştırılması için öncelikle yapılması gereken tetkik; Tıroid stimülan hormon düzeyi ölçümü


Vitiligoda tiroid patolojileri sıktır.

Vitiligo en sık görülen depigmentasyon bozukluğudur. Deri ve bazen kı llarda beyazlaşmanın olduğu pigmen içermeyen iyi sınırlı maküllerle seyreder. Mukozalar da tutulabilir. Generalize vitiligoya %20 - 30 oranında farklı otoimmün hasta lıklar eşlik eder. En sık tiroid hastalıkları görülür.

Vitiligo tanısı klinik olarak konur. Ancak eğer ek semptom da varsa eşlik eden hastalı kların araştırılmas ı için laboratuvar testleri ya pılır.

Vitiligo tan ısı konan hastada eşlik eden semptomlara göre yapılması önerilen testler:

1-TSH düzeyi
2-Anti tiroid peroksidaz antikorları
3-Anti nükleer antikorlar
4-Tam kan sayımı