Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) ile ilşkili sebdromlar Nörofibromatozis-1 ve Noonan sendromudur.


Juvenil miyelomonositik lösemi (JMML)
erken çocukluk çağında görülen, çocukluk çağı lösemilerinin %2 kadarını oluşturan ve hematopoetik kök hücrenin klonal bozukluğu sonucu monositik ve granülositik hücrelerin aşırı proliferasyonu ile karakterize habis bir hastalıktır.

JMML ile ilşkili sebdromlar; Nörofibromatozis-1 ve Noonan sendromudur. 

Juvenile myelomonocytic leukemia (JMML) yada diğer adı ile juvenile chronic myeloid leukemia (JCML), chronic myelomonocytic leukemia of infancy, infantile monosomy 7 syndrome' dur.

Aşağıdaki sendromlarından hangi ikisi juvenil miyelomonositik lösemi ile ilişkilidir?

A) Nörofibromatozis-1 ve Noonan sendromu
B) Nörofibromatozis-2 ve Down sendromu
C) Kartegener ve Stuge Weber sendromu
D) Turner ve Aplastik Fanconi sendromu
E) Werner ve Bloom sendromu

CEVAP: A