Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Juxtraglomerüler aparatın dilüet edici segment