Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kızamık enfeksiyonunda temastan sonra 6 gün içinde, Hepatit A enfeksiyonunda ise temastan sonra 14 gün içinde standart lg kullanımı etkilidir.