Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

KBH’nın İlk bulgu Noktüridir. İlk bozulan idrar konsatırasyon yeteneğidir. Noktüri,poliüriye sebep olur.