Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

KC nakli sonrası Karaciğerin Primer nonfonksiyonu


Elli yaşındaki bir erkek hasta yaklaşık 10 yıldır hepatit-B"ye bağlı siroz nedeniyle takip ediliyor. Hastanın belirgin asiti olması ve geçirdiği ensefalopati atakları yüzünden hayat konforunun bozulması nedeniyle karaciğer nakli plan lanıyor.

Hasta kadavradan nakil listesine giriyor. Uygun verici çıkması ile karaciğer nakli yapılıyor. Başarılı bir ameliyat sonrasında yoğun bakımda takip edilen hastanın genel durumu bozuluyor. Hastanın karaciğer enzim değerteri 5000 üzerine çıkıyor, INR basamak basamak artıyor. Doppler ultrasonografıde belirgin bir patoloji görülmüyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karaciğerin primer nonfonksiyonu
B) Hepatik arter trombozu
C) Portal ven trombozu
D) Hepatik ven trombozu
E) Safra kaçağı

Doğru cevap: (A) Karaciğerin primer nonfonksiyonu

Primer nonfonksiyon, belirlenebilir bir neden olmaksızın graftın fonksiyon göstermemesidir. Sıklığı %3 - 4 kadardır. Tek çözüm retransplantasyondur. AST tepe değerlerinin S000'leri bulması primer non fonksiyon için predikt iftir. Primer nonfonksiyon ile ilişkili faktörler; donör makrosteatozu, uzamış soğuk ve sıcak iskemi zamanları , donörün hastane yatış süresinin uzamasıdır.

Doppler ultrasonografı normal olduğu için diğer tromboz seçenekleri ekarte ediliyor.

Safra kaçağında karın ağrısı, ateş, vb. bulgular hakim olur. Drenden safra gelir. Karın içinde kolleksiyon görülür.