Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

KOK kullanımı hepatoselüler adenomla ilişkilidir. Hepatik adenomlar, spontan rüptür ve kanama riski en yüksek benign tümörlerdir. Tanıyla birlikte cerrahi önerilir. Adenomatosizte tedavi transplantasyondur