Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kadherin; zonula adherens ve makula adherenste yer alır


Beta Kadherin; Aslında bu zonula adherens'de görevli bir proteindir yine katenin'le çekirdeğe sinyal iletir ve bu sayede kontakt inhibisyon yaparlar.

Mutasyonunda lobüler meme kanseri ve midenin taşlı yüzük hücresi kanseri görülebilir.

WNT-1 hücre içi sinyal iletici yolakta görevli bir proteindir. Mutasyonları Hepatocellular cancer ve çocuklarda hepatoblastoma yol açar.