Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kalıtsal olmayan polipozis sendromu: Cronkhite-Canada sendromu

Cronkhite-Canada Sendromu polipleri: Herediter değildir. 50 yaşından sonra izlenir. Barsaklarda hamartomatöz polipler ve bunlara eşlik eden ektodermal anomalilerle karekterizedir. Eşlik eden ektodermal anomaliler hiperpigmentasyon, viti­ ligo, alopesi, tırnaklarda atrofik değişikliklerdir. Juvenil poliplerden histolojik olarak ayrılamayan multiple polipler vardır. Fakat hastaların% 50 si kaşeksi ve anemiden ölür