Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kalbin yüzlerinden Facies posterior (basis cordis): Kalbin arka yüzüdür. Büyük bölümünü sol atrium yapar. T5-T8 vertebraların önündedir


Kalbin yüzleri


Facies sternocostalis (facies anterior): Kalbin ön yüzüdür. Büyük kısmını sağ ventrikül yapar.

Facies diaphragmatica (facies inferior): Kalbin alt yüzüdür. Büyük kısmını sol ventrikül yapar.

Facies pulmonalis sinister: Kalbin sol yüzüdür. Sol ventrikül ve sol aurikula yapar.

Facies pulmonalis dexter: Kalbin sağ yüzüdür. Sağ atrium yapar.

Facies posterior (basis cordis): Kalbin arka yüzüdür. Büyük bölümünü sol atrium yapar. T5-T8 vertebraların önündedir