Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kalpte ileti hızı en hızlı neresidir; Purkinje lifleri (1.5-4 M:S)


Kalbin uyartı-ileti sisteminde uyarının mak-simum hızda yayıldığı yapı aşağıdakilerden hangisidir?

a. SA nod

b. AV nod

c. His bandı

d. Purkinje lifleri

e. Artriumlar

KALBİN EKSİTASYON İLETİ SİSTEMİ - ppt video online indir

Kalpte ileti hızı en yavaş neresi...AV düğüm

Kalpte ileti hızı en hızlı neresi...Purkinje lifleri

Kalpteki en büyük hücre...Purkinje hücresi

(+) Kronotrop, Dromotrop, İnotrop etkili sinir sistemi... Sempatik

Sempatik sisten şıklarda yoksa (+) Kronotrop, Dromotrop, İnotrop etkili olan... Adrenerjik uyarı

(-) Kronotrop, Dromotrop, İnotrop etkili sinir sistemi... Parasempatik

Parasempatik sisten şıklarda yoksa (-) Kronotrop, Dromotrop, İnotrop etkili olan...Asetilkolin salınımı

Sinir aksiyon potansiyelinde depol-repol-hiperpole neden olan iyonlar (sırasıyla)...Na-K-K

SA düğüm aksiyon potansiyelinde prepot-depol-repole neden olan iyonlar (sırasıyla)...(Na+Ca)-Ca-K

Myokard aksiyon potansiyelinde depol-plato-repole neden olan iyonlar (sırasıyla)... Na-Ca-K

Sistolde dokuları ne sular...Sol Ventrikül

Diyastolde dokuları ne sular...Aort

Aort basınç eğrisindeki çentiğin nedeni...Aort kapağının yaylanması

Kalp döngüsünde ventriküllerin iç basıncını artırdığı evre...İzovolemik kasılma

Kalp döngüsünde dört kapakçık da kapalı, ventriküllerde 120‛şer ml kan varsa hangi evre... İzovolemik kasılma

Kalp döngüsünde dört kapakçık da kapalı, ventriküllerde 50‛şer ml kan varsa hangi evre... İzovolemik gevşeme

Kalp döngüsünde ejeksiyondan sonra hangi evre... İzovolemik gevşeme

Kalp hızı çok artarsa ne kısalır... Diyastol