Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kalsiyum kanalları

 

1-L-type/Cavα; "L-tipi kalsiyum kanalı (aynı zamanda dihidropiridin kanalı, ya da bilinen DHP kanalı ) yüksek voltajla etkinleştirilmiş ailesinin bir parçası olan voltaja bağımlı kalsiyum kanalıdır."

L-tipi kalsiyum kanal bloker ilaçları
, ilaçların kalbe ( verapamil gibi fenilalkilaminler ) veya kan damarlarına ( nifedipin gibi dihidropiridinler ) daha yüksek afiniteye sahip olup olmamasına bağlı olarak kardiyak antiaritmikler veya antihipertansifler olarak kullanılır.

2-N-type/Cavα; "N-tipi kalsiyum kanalları, sinaptik terminallerde lokalize oldukları için nörotransmitter salınımında önemlidir, periferal sinir sistemi , N-tipi kanalları glutamat, GABA, asetilkolin, dopamin, norepinefrin ve gibi birçok nörotransmiterlerin salınması ile ilgili olduğu bilinmektedir."

N tipi Kalsiyum kanal blokerlerinin listesi:


ω-Konotoksinler
Kadmiyum
caroverin
cilnidipin
Desipramin 
Gabapentin , yardımcı α2δ alt birimine bağlanarak N-tipi kalsiyum kanallarını seçici olmayan bir şekilde inhibe eder
Levetirasetam
Lamotrijin
Nikardipin
pirasetam 
Pregabalin , yardımcı α2δ alt birimine bağlanarak N-tipi kalsiyum kanallarını seçici olmayan bir şekilde inhibe eder
TROX-1
Ziconotide , konotoksinlerden birinin sentetik bir versiyonu

3-P-type/Cavα; "Purkinje hücre dendritleri, Pürüzsüz endoplazmik retikulum, Plazma membranı soma (hücre gövdesi), Koku soğancığındaki periglomerüler hücreler, serebellar korteks ile Beyin sapındaki nöronlar , entorhinal ve piriform korteksler ve habenula"

4-Q-type/Cav; "Gerilime-bağlı kalsiyum kanalı olup, R-tipi kalsiyum kanalları gibi , serebellar granül hücrelerinde var gibi görünmektedirler

5-R-type/Cavα; "Korteks, hipokampus, striatum, amigdala ve interpeduncular çekirdekte güçlü bir şekilde ifade edilirler."

6-T-type/Cavα; "T-tipi kalsiyum kanalları , kalp içindeki SA Düğümünün hız yapma aktivitesini kontrol etme ve talamus içindeki hızlı aksiyon potansiyellerini iletme işlevi görür"