Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kamçılı bir parazit olan T.trichiura’nın, limon ya da fıçı şeklinde yumurtaları vardır. Bu yumurtalarını toprağa bırakır. Yumurtalar oral yoldan alındığında enfektif olurlar