Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kanama riski en yüksek benign lezyon hepatoselüler adenomdur. FNH’ın santral skarı bulunur bu sebeple fibrolamellar tip HCC ile ayırıcı tanıdadır