Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kemik gelişimi erken bebeklik döneminde diz grafisiyle, çocukluk döneminde ise sol el bilek grafisi ile değerlendirilir Patella ve sesamoidin en son ossifiye olan kemiklerdir.


Çocukluk ve bebeklik döneminde kemiklerin ossifikasyon merkezlerinin grafide görülme zamanları:

Femur distali; Doğumda

Tibia proksimali, Doğumda

Humerus başı; 3. hafta

Distal falanks, 37. ay ± 8 ay

Lunatum, 42. ay ± 19 ay

Patella; 46. ay ± 11 ay

Sesamoid; 152. ay ± 18 ay