Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kemoterapi görenlerde zona nerede görüşür; alt torakal