Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Keton sentezinde kullanılan aminoasitler