Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kistik fibrozis'de yenidoğan dönemde tarama testi olarak serumda ölçülen proenzim ;tripsinojen


Kistik Fibrozda yenidoğan taraması topuk kanında bakılan immün reaktif tripsinojen (IRT) düzeyi yüksek bulunan bebeklerde ter testi (TT) yapılarak uygulanmaktadır.

Ter testi <30 mmol/L olanlar normal, 30-59 mmol/L olanlar şüpheli yüksek, ≥60 mmol/L olanlar yüksek olarak değerlendirilir.