Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Klepsiella pnömoni dekarbepenem direncinden sorumlu karbepenaz; KPC2