Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Klordiazepoksit - Anksiyolitik etkisi en uzun benzodiazepindir. Klonazepam - Absans ve miyoklonik epilepsi tedavisinde kullanılan benzodiazepin olup En kısa etkili benzodiazepin Midazolam iken, en kısa anksiyolitik etkili benzodiazepin Oksazepamdır.

Librium Overcome Anxiety Concerns In Safe Manner