Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kolaylaştırılmış diffüzyona örnekler


1-Duodenumdan demirin emilimi

2-Eritositlerde anyon değişimi(CI-HCO3 değişimi)

3-Glukoz, galaktoz ve amino asitlerin ince bağırsak ve böbrek proksimal tübül epitel hücresinden kana veya ekstrasellüler sıvıya geçişleri

4-Plasental glukozun emilimi

Kolaylaştırılmış Difüzyon; Taşınacak madde spesifik taşıyıcı proteine bağlanarak ATP kullanımı olmadan taşınır. Basit difüzyon gibi elektrokimyasal gradiente bağlı “yokuş aşağı” gerçekleşir. Basit difüzyondan daha hızlı bir taşınma söz konusudur. Buna karşın basit difüzyonda konsantrasyon gradienti arttıkça difüzyon hızı artarken, kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı doygunluğa ulaştığı için maksimum bir hıza ulaşarak orada kalır (Vmax).