Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kolon kanserinde TNM sınıflandırmasıKolon kanserinde TNM sınıflandırmasında:

T1 submukozal tümörü, T2 muskularis propriadaki tümörü, T3 subserozayı ya da nonperitoneal bölgeleri işgal etmiş tümörü, T4 ise tümör çevre peritona ya da dokulara yayılmış tümörü tarifler.

N1, 3’e kadar perikolik ya da perirektal lenf noduna; N2, 4 ya da daha fazla perikolik ya da perirektal lenf noduna; N3 ise büyük damarların çevresindeki lenf nodlarına yayılmış tümörü tarifler.

T1-2 evre I iken, T3-4 evre II’dir. Lenf nodu metastazı varsa evre III olarak değerlendirilir.