Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kompleman düşüren hastalıklar:


Membranoproliferatif glomerulonefrit tip1/2

Lupus nefriti

Akut poststreptokokal glomerulonefrit

Şant nefriti

Kriyoglobulinemi ve subakut bakteriel endokardit.