Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Konjenital glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu bir karbonhidrat malabsorpsiyonu iken, affa-1 antitripsin eksikliği ise protein kaybettiren enteropatiler arasında yer almaktadır.