Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Koroner arter Ektazisinde en sık tutulan damarın RCA olup, Koroner arter ektazisi (KAE) sınıflaması yapıldığında ise Markis’e göre en sık tip 4, Harikrishnan’a göre en sık tip 4a tutulum tespit edilir.