Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kosintropin


Kosintropin;
bir ACTH preparatıdır ve infantil spazm tedavisinde ilk tercihtir. Kosintropin ACTH'nın sentetik agonistidir. ACTH stimülasyon testinde kullanılır

ACTH uyarım testi; Önce bir başlangıç kortizol düzeyi bakılır, ardından kosintropin 0.25 mg IV (sentetik ACTH) verilir, sonra da 30 ve 60. dk’larda tekrar kontrol kortizol düzeyleri alınır. Adrenal yetmezliği ekarte etmek için kortizol düzeyi en az 7 microg/dl yükselmeli ve >18 microg/dl seviyelerinde tepe seviyesine ulaşmalıdır.


İnfantil spazm tedavisinde en iyi tercih aşağıdakilerden hangisisidir?

A) Etidronat
B) Danazol
C) Kortikorelin
D) Kosintropin

E) Trilostan