Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kraniyofarinjioma Ratchke kesesi artıklarından gelişir. Genelde suprasellar yerleşimlidir, hipotalamus, optik kiazma ve hipofize invaze olabilir.Histolojik olarak; adamantinoma ve ameloblastoma benzer.

1-Adamantinomatöz (klasik) tipi; Beta katenin

2-Papiller tip; BRAF mutasyonlarıyla ilişkilidir.

VHL ilişkili SSS tümörü Hemanjiyoblastom