Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kreatinin düşüklüğü

What is the BUN/Creatinine Ratio? – HealthMatters.io – Lab results explained
Yapılan testlerde kreatinin seviyesinin, referans değerlerin altında olması kreatinin düşüklüğü olarak tanımlanır.

Yaşlılık, kilo kaybı, myastenia gravis ve Duchenne musküler distrofi (DMD) gibi nörolojik hastalıklar, kas kütlesinin azalmasına yol açar.

Bu gibi hastalıkların varlığında kreatinin düşüklüğü görülebilir.

Böbrek fonksiyonlarının göstergelerinden biridir. Normal kreatinin değerleri ortalama olarak 0,6-1,3 mg/Dl’dir. Bu değer 2,0 üzerinde ise böbrek yetmezliği düşünülür. Ama bazı durumlarda ağır spor yapan sporcularda kas metabolizmasının hızlı olması nedeniyle kreatinin değerinin yükseldiği gözlenmiştir.