Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kronik HCV’de ekstrahepatik komplikasyonlar


1-Miks kriyoglobulinemi
2-Liken planus
3-Sjögren sendromu
4-Tip 2 DM
5-Porfiria kutana tarda