Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kronik pelvik ağrı tedavisinde kesilen uterusun ligamenti; Uterosakral ligament


Sakrouterin ligament:
İnferior hipogastrik pleksustan gelen lifler ile lumbar sempatik ve sakral parasempatik lifleri içerir. Yani uterusun otonomik ve duyusal liflerini taşır. 
LUNA (laparoskopik uterin sinir ablasyonu) işleminde kesilen bağ budur.

Kardinal ligament: Uterusu yerinde tutan en önemli ve en kuvvetli bağdır. Vajen kubbesi en önemli ve en güçlü bağdır. Üreterin küçük parçası içinden geçer.

Round ligament: Uterusa bağlandığı alandan, inguinal kanalı geçerek vulvaya, labium majora ulaşır.Gubernakulum kökenlidir. İnguinal kanalda ise ilioinguinal sinir ile genitofemoral sinirin eksternal dalı eşlik eder. İçerisinden Sampson arteri geçer. Abdominal Histerektomide ilk kesilen uterus bağıdır